November 1st, 2019

promo vadim_i_z august 4, 2016 08:18 62
Buy for 100 tokens
ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА В одном из эпизодов повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (время действия – начало двадцатых годов прошлого века) участники школьного драмкружка выбирают пьесу для постановки. – «Иванов Павел», – предложил Слава. – Надоело, надоело! – отмахнулся Шура. – Избитая,…
Кубоид Мориса Эшера

З загаду ад 1 лістапада 1933 г.

§ 2
     Студэнтку II курсу Бел. Дзярж. Кансэрваторыі інструктарскага аддзялення Лапацінскую за анті-савецкі учынак – здача у утыль-сырьё Марксыцка-Ленінскай літаратуры, будучы бібліятэкаршэй, за не прыняццё мер да із’яцця літаратуры контрэывалюцыйнай нацыанал-дэмакратычнай і інш. iдеолёгічна шкоднай літаратуры; за не прыняцця мер да папаўнення бібліятэкі Марксыцка-Ленінскай літаратурай, зьняць з пасады намесніцы загадчыка бібліятэкi і выключыць са складу студэнтаў Бел. Дзярж. Кансэрваторыі.

ГАМн, фонд 1602, опись 1, дело 7, лист 18. Буква "ў" на машинке, на которой отпечатан оригинал, похоже, отсутствовала.