September 13th, 2019

Кубоид Мориса Эшера

Новы Менск

     Почти 90 лет назад Николай Николаевич Щекотихин написал критический обзор архитектуры "Нового Минска". Статья была опубликована в двухнедельнике "Чырвоная Беларусь" всего за полгода до ареста ученого.
     Как всегда, буду признателен за указание на ошибки распознавания

АРТЫКУЛ ПРАФ. М. ШЧАКАЦІХІНА
ФОТО ДАШКЕВІЧА І АЗЕРСКАГА
“ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ” №2, 1930. С. 10—11.

     У моцным поступе соцыялістычнага будаўніцтва стары Мінск хутка зьмянне свае аблічча. Між мінулым захудалым. дробна-шляхецкім і дробна-буржуазным „губернским городом Минском" і нашым цяперашнім пролетарскім Менскам, сталіцай Савецкай Беларусі цэлая прорва.
     Нязьмерна важную ролю ў гэтым пераможным будаўніцтве грае як новы зьмест, так і адпаведнае яму знадворнае аформленьне новых пабудоў. Ранейшым менскім прыватнаўласьніцкім домікам і вялікім „даходным домам" разам з прылзанымі па-казёнаму офіцыйнымі будынкамі губэрнскіх устаноў, а таксама рэшткамі старадаўняй фэодальна-клерыкальнай архітэктуры новае будаўніцтва проціставіць зусім іншыя тыпы пабудоў: рабочыя клюбы, будынкі новых навукова-культурных устаноў, будынкі дзяржаўных і гаспадарчых устаноў, дамы рабочых кватэр, новыя фабрычныя і заводзкія гмахі.

     Акідваючы самым беглым поглядам найбольш прыкметныя з ліку новых менскіх будынкаў. лёгка, аднак, заўважыць, што найбольш удалыя з іх па архітэктурным вырашэньні прыпадаюць на будынкі ўстаноў і часткова дамы рабочых кватэр. Так, аднэй з першых у новачасным менскім будаўніцтве паўстала масыўная камяніца новага Дому Селяніна, дзе былі знойдзены досыць трапныя пропорцыі распадзелу фасадаў. Яшчэ лепш аформлены будынак Комунальнага банку на рагу вул. Карла Маркса і Ленінскай, у якім дасягнута лёгкае і прыгожае разьмеркаваньне архітэктурных мас з паступовым падвышэньнем да рогу, дзе высунута ўгару просталінейная надбудоўка з тонкай мэталевай, запоўненай надпісамі, агарожай. У блізка падобных формах збудаваны і новы Хэмічна-фармацэўтычны завод Белмэдгандлю, крыху сапсуты толькі залішнім абцяжараньнем рогу вялізнымі вэртыкальна разьмешчанымі па фасадах літарамі надпісаў. Нарэшце ў ліку дамоў рабочых кватэр можна памянуць як больш-менш удалыя - адзін на рагу Унівэрсытэцкай і Комсамольскай вул., і другі на рагу Комсамольскай і вул. Карла Маркса, праўда яшчэ ня скончаны, — якія па-новаму зьмянілі ранейшы сумны выгляд сваіх кварталаў.
Collapse )


   
promo vadim_i_z august 4, 2016 08:18 50
Buy for 100 tokens
ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА В одном из эпизодов повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (время действия – начало двадцатых годов прошлого века) участники школьного драмкружка выбирают пьесу для постановки. – «Иванов Павел», – предложил Слава. – Надоело, надоело! – отмахнулся Шура. – Избитая,…
Кубоид Мориса Эшера

Какая странная судьба (продолжение)

      Несколько дней назад я опубликовал две заметки из газеты "Рабочий" о судьбе бывшего французского солдата, волей обстоятельств оказавшегося в Смолевичском районе. Вот продолжение этой истории. Более точно названо имя (хотя все равно неясно, что имя и что фамилия в "Бака Марсель"), говорится, что он не изменник, а дезертир.
     Но! Братья Зенькевичи реабилитированы в 1989 году. Так было ли ими совершено преступление?

Collapse )