August 5th, 2007

promo vadim_i_z august 4, 2016 08:18 65
Buy for 100 tokens
ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА В одном из эпизодов повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (время действия – начало двадцатых годов прошлого века) участники школьного драмкружка выбирают пьесу для постановки. – «Иванов Павел», – предложил Слава. – Надоело, надоело! – отмахнулся Шура. – Избитая,…
Кубоид Мориса Эшера

Читаем новые правила 1

Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

4.19.2. Дапускаецца напісанне малымі літарамі агульнавядомых абрэвіятур, калі слова ўспрымаецца як простае: павёў у загс, заканчэнне нэпа, схадзіў у жэс, схаваліся ў дзот і інш.

Буквы "от" в последней аббревиатуре обозначают "огневую точку". Стало быть: либо мы заимствуем это слово из русского и тогда не рассматриваем его как аббревиатуру (что вполне нормально); либо делаем аббревиатуру из белорусского словосочетания, и тогда должно быть дзап ("агнявы пункт").

Там же: Калі абрэвіятура скланяецца, канчаткі пішуцца разам малымі літарамі: у нашым ЖЭСе

ЖЭС - "служба", так что должно быть "у нашай ЖЭС", так ведь?

Сейчас нет времени читать дальше, но I'll be back, так что ставлю в заголовке номер 1. Працяг будзе...
Кубоид Мориса Эшера

Стройка века

В первом этаже моего дома уже несколько лет строят ресторан.
Сейчас начали делать второй (аварийный) выход, вот он на снимке:


И только сейчас я понял, почему процесс идёт так долго и так бестолково. Если нет головы

то через что делается дело? Правильно. Именно через это место...
Кубоид Мориса Эшера

Читаем новые правила 2

Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

1.2.3. Літара ё пішацца ў складаных словах, першай часткай якіх з'яўляецца радыё-: радыёстанцыя, радыёграма, радыёантэна.
Калі першая частка складанага слова ўтворана ад назвы хімічнага элемента радый, то пішацца літара е, якая з'яўляецца злучальнай галоснай: радыебіялогія, радыеактыўнасць, радыеметрычны, радыеізатоп і пад. У першым складзе перад націскам у гэтым выпадку пішацца я: радыяме'трыя, радыяхі'мія, радыяло'гія, радыягра'фія.
Вот кто бы мне, физику, объяснил, с какого бодуна перечисленные слова произошли от "названия химического элемента радий"? Они на самом деле от латинского radio - излучаю. А уже отсюда и название самого элемента, означающее "лучистый, излучающий".

4.19.2. Літарныя, гукавыя і абрэвіятуры змешанага тыпу звычайна пішуцца вялікімі літарамі без кропак, злучкоў і апострафаў: АМАП (атрад міліцыі асобага прызначэння), БДУ (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт), ВНУ (вышэйшая навучальная ўстанова), ЗША (Злучаныя Штаты Амерыкі), ЗШБ (Злучаныя Штаты Бразіліі)...
А с какого бодуна переименована Федеративная Республика Бразилия? Нет, я знаю, что до 1967 года страна называлась именно "Соединенными Штатами", но это было так давно, что сегодня представляет лишь исторический интерес. И писали бы в качестве примера ФРБ...

4.24.1. З вялікай літары пішуцца:
<--------->
пачатковыя часткі Ібн, Бен, Шах-, Мак-, Сан-, Сант-, Сэнт-, Сэн-, Тэр- у іншамоўных асабовых імёнах, якія пішуцца асобна, разам або далучаюцца да іх праз злучок, а таксама пачатковыя О’, Д’, якія пішуцца праз апостраф: Ібн Сіна, Бен Алі, Шах-Джахак, Мак-Доўэл, Мак-Кінлі, Сан-Мартын, Сант-Эліё, Сэнт-Бёў, Сэн-Жуст, Тэр-Петрасян, О’Генры, Д’Аламбер, Д’Артаньян;
Если имеется в виду американский писатель, то он О.Генри. А вот романы Дюма, кажется, придется переписывать заново.

Кубоид Мориса Эшера

Будущее Степянки

На месте дачи Цанавы будет сооружена зона отдыха. Подробности на сайте АиС.
Отметим замечательную фразу: здесь, по некоторым сведениям, был убит лидер еврейских националистов и народный артист СССР Соломон Михоэлс.

Спасибо ak_bara за отличные фото и ссылку на статью.

Подробнее о даче Цанавы см. здесь.