?

Log in

No account? Create an account
Столетье, лучшее для историка
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо
 
promo vadim_i_z august 4, 2016 08:18 50
Buy for 100 tokens
ПРЕДИСЛОВИЕ ПУБЛИКАТОРА В одном из эпизодов повести Анатолия Рыбакова «Кортик» (время действия – начало двадцатых годов прошлого века) участники школьного драмкружка выбирают пьесу для постановки. – «Иванов Павел», – предложил Слава. – Надоело, надоело! – отмахнулся Шура. – Избитая,…
Кубоид Мориса Эшера
Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
6-ноя-2019 08:44 am - Веселье в Веселовке
Кубоид Мориса Эшера


Тем, кто не понял злую шутку насчет "еще одного обоза" - сюда:
читайтеСвернуть )
Кубоид Мориса Эшера

     Весной 1932 года студенты Белорусского техникума сценического искусства дали несколько спектаклей в Ельском районе. По итогам гастролей администрация техникума получила следующую записку:

У МЕНСКI ТЭХ_СЦЭН_МАСТ.
     За выяўленую клясава варожую нам ідыалёгію ў артысткі ЗАКУШНЯК Л. просім прыняць меры.
СТАРШЫНЯ Ельскага Райлесрабочкому:                                            / ШМЫГА /
21/IV_32 г.


     К записке прилагалось более подробное описание "враждебной нам идеологии":

                           ВОДЗЫУ
                   Ельскага Райлесрабочкому
     Выдан гэты брыгадзе Менскага Тэхсценмасту на чале з брыгадзірам ГЛАДКОВЫМ А., шт апошняя прыбыла у распарадженьне  Ельскага Райлесрабочкому 15/IV_32 году і дала шесць спэктакляў для рабочых лесарубаў
     <………>
     Паказанныя пастаноўкі сабіралі наведваньне лесарубау амаль шт 100%, з пераважным кантынгентам беднякоу, сераднякоу, калгаснікау і мелі свае асаблівае уздзенічаньне на калгаснікау і рабочых, пры чым трэба адзначыць факты дезарганізацыі і недысьціплінінаваннасьці унутры брыгады.
     Сярод хлапцоу была выяуленна актыунасць цалкам здавальняяючая. Сярод дзяучат і у асаблівасьці у т.т. ЗАКУШНЯК, БАГУЦКАЙ і РЫГОРАВАЙ меліся асобныя факты дэмабілізатарскіх настрояу і недысцыпплінаванньнасьці.
Старшыней Ельскага Райлесрабочкому т. Шмыгай была замечанна, что дзяучаты выказывалі думкі: “галадаем”, “я уж с больш у курані не пайду” і гд.
     Але не гледзячы на гэта брыгада спраулялася з сваімі задачамі.
     Ельскі Райлесрабочком просіць Дырэкцыю Тэхсценмасту прыняць рашучыя захады да знішчэння паказанных недахопау у працы і у прыватнасці да т.т. Закушняк, Багуцкай і Рыгоравай

СТАРШЫНЯ Ельскага Райлесрабочкому:                  / ШМЫГА /
САКРАТАР РЛРК                                       /ПАСТУХОУ/

     Источник: ГАМн, ф. 1602, оп. 2, д. 3, лл. 45–46. Орфография оригинала, буква "ў " на пишущей машинке отсутствовала.
     Поражает даже не сам факт доноса, а мелочность претензий. Девушки не ругали Сталина и колхозы, они просто хотели нормально питаться и выступать (или ночевать, тут непонятно) в нормальном помещении. Но товарищ Шмыга попытался (или попыталась?) сделать из этого  громкое политическое обвинение.
     Хорошо, если последствий для молодых артисток оно не имело. А если поломало сценическую карьеру, а то и всю судьбу?
     Такие дела.
 

Кубоид Мориса Эшера

§ 2
     Студэнтку II курсу Бел. Дзярж. Кансэрваторыі інструктарскага аддзялення Лапацінскую за анті-савецкі учынак – здача у утыль-сырьё Марксыцка-Ленінскай літаратуры, будучы бібліятэкаршэй, за не прыняццё мер да із’яцця літаратуры контрэывалюцыйнай нацыанал-дэмакратычнай і інш. iдеолёгічна шкоднай літаратуры; за не прыняцця мер да папаўнення бібліятэкі Марксыцка-Ленінскай літаратурай, зьняць з пасады намесніцы загадчыка бібліятэкi і выключыць са складу студэнтаў Бел. Дзярж. Кансэрваторыі.

ГАМн, фонд 1602, опись 1, дело 7, лист 18. Буква "ў" на машинке, на которой отпечатан оригинал, похоже, отсутствовала.
Кубоид Мориса Эшера
     Вскоре после пуска минского трамвая Юлий Таубин написал это стихотворение, которое было опубликовано в газете "Рабочий" в переводе, судя по всему, Натальи Вишневской - жены опального на тот момент Алеся Дудара (отсюда и необходимость использовать псевдоним).


     Правду говоря, не лучшее стихотворение поэта. Другое - тоже с упоминанием трамвая, который "праляцеў, як двухстопны анапест" - мне нравится много больше:

Лірычнае хваляванне
читайтеСвернуть )

26-окт-2019 08:55 am - Конка с мотором
Кубоид Мориса Эшера
     Эта заметка - самое для меня удивительное из найденного в белорусских газетах в связи с заменой конки трамваем.
     Бензомоторные трамваи действительно существовали и бегали по Киеву до 1941 года, а по Таллину аж до 1953 года. Но вот о том, что подобное планировалось устроить и в Минске, общедоступных, сведений очень-очень мало.
     Другое интересное здесь - "русские фирмы". Получается, еще в середине 1926 года наши газетчики смешивали понятия "русский", "российский" и "советский".
     Так или иначе, сомнительная идея заглохла на стадии переговоров.


     Развитие темы: https://news.tut.by/culture/657154.html
This page was loaded ноя 12 2019, 3:00 am GMT.